Rukun Iman Dan Rukun Islam

Penjelasan Rukun Iman Dan Rukun Islam – Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu islam yang wajib di ketahui dan dilaksanakan bagi setiap muslim dan muslimah mengenai rukun iman dan rukun islam, sedangkan banyak dari kita yang banyak tidak mengetahui apa saja rukun iman dan rukun islam itu sendiri untuk itu ada bebrapa hukum dan hadist yang menerangkan mengenai rukun iman dan rukun islam itu.

Rukun Iman Dan Rukun Islam

Rukun Iman Dan Rukun Islam

Wahyu, Firman, Hadist dan Hukum yang berkaitan dengan Rukun iman dan Rukun Islam :

Berdoalah kepada-Ku, niscaya Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku (yakni berdoa kepada selain-Ku) akan masuk neraka dalam keadaan hina dina (Al Mukmin : 60).

Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan (Al Fatihah:4)

Katakanlah: Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya (Al Falaq:1-2)

“Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman): “Kami beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kami, dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, dan kitab yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.”  QS. Al-Baqarah: 136

..dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya.” QS. Al-Anbiya`: 19-20

“Beritahukan kepadaku tentang Iman”. Nabi menjawab, ”Iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikatNya; kitab-kitabNya; para rasulNya; hari Akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk,” ia berkata, “Engkau benar.” …Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga nabi bertanya kepadaku: “Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?” Aku menjawab, ”Allah dan rasulNya lebih mengetahui,” Dia bersabda, ”Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.” HR Muslim, no.8

Adapun Penjelasan Rukun Iman dan rukun Islam sebagai berikut :

 • Rukun Iman Dalam Agama Islam

Rukun Iman merupakan keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim, ada 6 rukun iman ini didasarkan dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab.

 1. Iman Kepada Allah – Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal:
  Mengimani adanya Allah.
  Mengimani rububiah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah.
  Mengimani uluhiah Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sembahan selain Allah Ta’ala.
  Mengimani semua nama dan sifat Allah (al-Asma’ul Husna) yang Allah telah tetapkan untuk diri-Nya dan yang nabi-Nya tetapkan untuk Allah, serta menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan, dan menyerupakanNya.
 2. Iman Kepada Malaikat Allah – Mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, beserta amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat.
  Jumlah malaikat tidak ada seorangpun yang tahu dan hanya Allah SWT yang mengetahuinya Malaikat diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya
  Orang islam wajib mengimani 10 malaikat yaitu:
  -Malaikat Jibril
  -Malaikat Mikal
  -Malaikat Rakib
  -Malaikat Atid
  -Malaikat Mungkar
  -Malaikat Nakir
  -Malaikat Izrail
  -Malaikat Israfil
  -Malaikat Malik
  -Malaikat Ridwan
 3. Iman Kepada Kitab-kitab Allah – Mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah Kalam (ucapan) yang merupakan sifat Allah, Mengimami bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT ada 4 (empat) yaitu:
  1. Kitab Suci Taurat
  2. Kita Suci Zabur
  3. Kitab Suci Injil
  4. Kitab Suci Al-Qur’an
  Muslim wajib mengimani bahwa Al-Qur’an merupakan penggenapan kitab-kitab suci terdahulu.
 4. Iman kepada para rasul Allah – Mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Ta’ala pilih sebagai perantara antara diri-Nya dengan para makhluknya. Akan tetapi mereka semua tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan, karenanya menyembah para nabi dan rasul adalah kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua wahyu kepada nabi dan rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah Ta’ala. Juga wajib mengakui setiap nabi dan rasul yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui namanya.
 5. Iman kepada hari akhir – Mengimani tanda-tanda hari kiamat, mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di Surga atau Neraka.
 6. Iman kepada qada dan qadar – yaitu takdir yang baik dan buruk, mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk, semua itu atas izin dari Allah. Karena seluruh makhluk tanpa terkecuali, zat dan sifat mereka demikian pula perbuatan mereka melalui kehendak Ilahi
 • Rukun Islam

Adapun rukun islam 5 perkara yang wajib bagi seluruh umat muslim.

 1. Syahadat – (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ) Artinya : “Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.”
 2. Shalat lima waktu sehari semalam yang Allah syariatkan untuk menjadi sarana interaksi antara Allah dengan seorang muslim di mana ia bermunajat dan berdoa kepada-Nya. Juga untuk menjadi sarana pencegah bagi seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar sehingga ia memperoleh kedamaian jiwa dan badan yang dapat membahagiakannya di dunia dan akhirat.
 3. Puasa pada bulan Ramadan Merupakan puasa wajib setiap muslim pada bulan kesembilan dari bulan hijriyah.
 4. Membayar Zakat : Allah telah memerintahkan setiap muslim yang memilki harta mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Ia berikan kepada yang berhak menerima dari kalangan fakir serta selain mereka yang zakat boleh diserahkan kepada mereka sebagaimana telah diterangkan dalam Al Qur’an.
 5. Menunaikan Ibadah Haji : ini merupakan sunnah apabila mampu baik dari materi maupun fisik.

Demikianlah sedikit tambahan pengetahuan kita belajar lebih dalam mengenai islam yang membahas Rukun Iman Dan Rukun Islam semoga dapat kita tingkatkan keimanan kita tehadap allah SWT.